TIM FESTIVALA


Zoran Popović - direktor festivala

Svetlana Popović - direktor festivala

Tue Stin Miler - selektor festivala

Nevena Đonlić - koordinator programa

Milica Novković - press

milica@magnificent7festival.org

Produkcioni tim

Jelena Stanković

Sonja Đekić

Tehnička podrška, promocija i dizajn:

Nenad Popović

Goran Đipalo

Anđelka Zečević

Vasilije Zečević

Pablo Ferro

Danijel Milošević

Jakov Munižaba

Vladislava Đorđević Vaca

Saradnici:

Ema Teokarević

Olga Vasić

Ana Trkulja

Lea Vahrušev

Jovan Pantović

Aleksandar Mitrović

Ivana Kosanović

Katarina Ristić

Milena Perišić